Angielski najważniejsze słówka

Tłumaczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Ćwiczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
 • POLSKI
 • proszenie grzeczne
 • przepraszam.
 • Chciałbym rachunek
 • Chcesz mleka?
 • Nie, dziękuję
 • Chciałbym trzy lemoniady.
 • Chciałbym jedno z tamtych
 • Coś jeszcze?
 • To dobry pomysł!
 • Jedną minutkę.
 • Chciałbym loda
 • Chciałbym jeszcze jednego drinka
 • Chciałbym więcej mleka
 • Chciałbym czystą łyżkę
 • Chcesz trochę cukru?
 • Chcesz jeszcze jedną kawę?
 • Chcesz kanapkę?
 • Chcesz chusteczkę?
 • Chcesz słownik?
 • Chciałbym dwa lody czekoladowe.
 • Duże czy małe?
 • Czy lubisz pływanie?
 • O której kończy się film?
 • gram na skrzypcach
 • odwiedzam moją ciotkę
 • jem obiad
 • odrabiam swoją pracę domową
 • chodzę na zakupy
 • chodzę do restauracji
 • słucham CD
 • czytam gazetę
 • ona nigdy nie uczy się wieczorem
 • nie często łapię autobus
 • czyszczę swoje zęby
 • chodzę na spacer
 • łapię autobus
 • chodzę na siłownię
 • ubieram się
 • budzę się o godzinie 6
 • gotuję posiłek każdego dnia
 • spotykam przyjaciół w weekend
 • ANGIELSKI
 • asking politely
 • Excuse me.
 • I’d like the bill
 • Do you want milk?
 • No, thanks.
 • I’d like three lemonades
 • I’d like one of those
 • Anything else?
 • That’s a good idea!
 • Just one minute.
 • I’d like an ice cream
 • I’d like another drink
 • I’d like more milk
 • I’d like a clean spoon
 • Do you want some sugar?
 • Do you want another coffee?
 • Do you want a sandwich?
 • Do you want a tissue?
 • Do you want a dictionary?
 • I’d like two chocolate ice creams.
 • Large ones or small ones?
 • Do you like swimming?
 • What time does the film finish?
 • I play the violin
 • I visit my aunt
 • I have dinner
 • I do my homework
 • I go shopping
 • I go to a restaurant
 • I listen to a CD
 • I read the newspaper
 • She never studies in the evening
 • I don’t often catch the bus
 • I clean my teeth
 • I go for a walk
 • I catch a bus
 • I go to the gym
 • I get dressed
 • I wake up at 6 o’clock
 • I cook a meal every day
 • I meet friends at the weekend