Angielski podstawowe słówka

Tłumaczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Ćwiczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
 • POLSKI
 • to zmieniło moje życie
 • tysiące studentów
 • każdego roku
 • zagraniczny uniwersytet
 • wrzesień
 • było wcześnie
 • było późno
 • moje walizki
 • przyjechałam do Rzymu
 • używam Internetu
 • sprawdzam moje maile
 • rozmawiam z przyjaciółmi
 • czekam na autobus
 • chodzę pieszo do pracy
 • robię zdjęcia
 • gram na pianinie
 • pierwsza noc
 • kupiłam mapę
 • wynajęłam pokój
 • mówiłam trochę po włosku
 • nie mogłam zrozumieć ludzi
 • lekcje włoskiego
 • zaprzyjaźniłam się
 • oni mi dużo pomogli
 • znalazłam pracę
 • nauczyłam się dużo
 • włoskie jedzenie jest najlepsze
 • nie proś o ketchup
 • spotkałam nowych przyjaciół
 • inna kultura
 • on złamał mi serce
 • wróciłam z Włoch
 • używam rąk
 • czuje się Europejką
 • mówię po angielsku całkiem dobrze
 • trzy dni temu
 • fantastyczna niespodzianka
 • pojechałam odebrać swoje dzieci
 • ANGIELSKI
 • it changed my life
 • thousands of students
 • every year
 • a foreign university
 • September
 • it was early
 • it was late
 • my cases
 • I arrived in Rome
 • I use the Internet
 • I check my emails
 • I talk to friends
 • I wait for a bus
 • I walk to work
 • I take photos
 • I play the piano
 • the first night
 • I bought a map
 • I rented a room
 • I spoke a little Italian
 • I couldn’t understand people
 • Italian classes
 • I made friends
 • they helped me a lot
 • I found a job
 • I learnt a lot
 • Italian food is the best
 • Don’t ask for ketchup
 • I met new friends
 • another culture
 • he broke my heart
 • I came back from Italy
 • I use my hands
 • I feel European
 • I speak English quite well
 • three days ago
 • a fantastic surprise
 • I went to pick up my children