Angielski przyimki czasu

Wybierz odpowiednie przyimki aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim. Jeżeli nie należy używać żadnego przymka w określonym zdaniu, wówczas wybierz x.
Monday
eight o’clock
summer
12.15
midnight
New Year’s Day
1997
April 29th
the 1990s
December
Monday morning
January 1st this year
two days ago
the twenty-first century
yesterday morning
the 1930s
last night