Angielski przyimki zadania

Angielski przyimki zadania. Wybierz właściwe przyimki.
a train the afternoon
Monday work
home Olsztyn
a car a bus
Wednesday evening bed
a taxi room 210
9 o’clock the summer
the UK the city centre
about 10 o’clock Poland
the mountains the weekend