Angielski przysłówki ćwiczenie

Ćwiczenie Napisz przysłówki w języku angielskim do podanych przymiotników. Potrzebujesz pomocy? Przysłówki
angry
comfortable
hysterical
fortunate
strange
occasional
extreme
happy
casual
horrible