Angielski pytania pośrednie ćwiczenie

Ćwiczenie Przekształć następujące pytania bezpośrednie w pytania pośrednie w języku angielskim. Pamiętaj o użyciu właściwego szyku wyrazów. Potrzebujesz pomocy? Pytania
1. Will we have to speak English all the time?
They want to know all the time.
They wanted to know all the time.
2. Who did you speak to on the phone?
She is asking me on the phone.
She asked me on the phone.
3. What time will Helen be home?
He wants to know home.
He wanted to know home.
4. Does Joe still live in Liverpool?
She would like to know if in Liverpool.
She asked me if in Liverpool.
5. Had they missed their usual bus?
Tom wants to know if their usual bus.
Everyone kept asking if their usual bus.
6. Was he injured in the accident?
She would like to know if in the accident.
She wanted to know if in the accident.
7. Have you mended the roof?
They are asking if the roof.
They wanted to know if the roof.
8. When will Harry be moving to Manchester?
She wants, to know when Manchester.
She asked when Manchester.
9. What time does the concert finish?
They would like to know when .
They wanted to know when .
10. Will Peggy be coming too?
Everyone keeps asking if .
Everyone kept asking if .
11. Did you both see the play?
He wants to know if the play.
He wanted to know if the play.
12. Can Tom drive a car?
She would like to know if a car.
She asked if a car.