Angielskie słówka w tłumaczeniach

Tłumaczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
Ćwiczenia: Polski - Angielski Angielski - Polski
 • POLSKI
 • codzienne czynności rutynowe
 • wstać wcześnie
 • zjeść śniadanie
 • wziąć prysznic
 • pojechać do pracy autobusem
 • iść na uniwersytet
 • wypić kawę
 • zjeść kanapkę
 • zjeść lunch
 • skończyć pracę
 • iść do domu
 • iść na zakupy
 • iść na siłownię
 • zrobić obiad
 • zjeść obiad
 • zrobić prace domowe
 • oglądać telewizję
 • iść do łóżka
 • znaleźć trzy rzeczy
 • przeprowadzić wywiad z partnerem
 • usiąść do komputera
 • dać
 • odebrać dzieci
 • iść do komputera
 • używać słowniczka
 • wziąć prysznic
 • zjeść płatki na śniadanie
 • zrobić coś innego
 • Cześć Kochanie.
 • dużo pracy
 • informacje w tabelce
 • strona internetowa o historii
 • obraz życia
 • na początku
 • 21 wiek
 • 10 rocznica ślubu
 • wieczór był specjalny
 • jak zwykle
 • ruch (na drodze) był okropny
 • byłem bardzo zestresowany
 • dzień minął szybko
 • żłobek
 • fantastyczna niespodzianka
 • wycieczka do Paryża
 • butelka wina
 • 289 długości
 • w weekend
 • następnie Angielski
 • świetnie
 • każdy blog
 • nastolatek
 • oczywiście
 • na górze
 • nowoczesna sztuka
 • byłem bardzo zmęczony
 • Do zobaczenia w następny piątek
 • Dużo miłości
 • to jest prezent
 • bilet na mecz piłkarski
 • ANGIELSKI
 • daily routine
 • to get up early
 • to have breakfast
 • to have a shower
 • to go to work by bus
 • to go to university
 • to have a coffee
 • to have a sandwich
 • to have lunch
 • to finish work
 • to go home
 • to go shopping
 • to go to the gym
 • to make dinner
 • to have dinner
 • to do housework
 • to watch TV
 • to go to bed
 • to find three things
 • to interview your partner
 • to sit down at the computer
 • to give
 • to pick up children
 • to go on the computer
 • to use the glossary
 • to have a shower
 • to have cereal for breakfast
 • to do something different
 • Hi darling
 • a lot of work
 • information in the chart
 • a history website
 • a picture of life
 • at the beginning of
 • the 21st century
 • 10th wedding anniversary
 • the evening was special
 • as usual
 • the traffic was terrible
 • I was very stressed
 • the day went fast
 • the nursery
 • a fantastic surprise
 • a trip to Paris
 • a bottle of wine
 • 289 lengths
 • at the weekend
 • then English
 • brilliant
 • each blog
 • a teenager
 • of course
 • at the top of
 • Modern Art
 • I was very tired
 • See you next Friday!
 • Lots of love
 • It’s a present
 • a ticket for a football match