Angielski tłumaczenie zdań odpowiedzi

 • Tamci pianiści, których widziałeś w środę, nie przyjdą w przyszłym tygodniu.
 • Those pianists you saw on Wednesday will not come next week.
 • Te dzieci, których rodzice pamiętali, żeby zamknąć tamte okna, są bardzo nieszczęśliwe.
 • These children whose parents remembered to close those windows are very unhappy.
 • Czy te flety, które pożyczyłem od Franka, są w tej szufladzie?
 • Are these flutes I borrowed from Frank in this drawer?
 • To był dzień, kiedy poznałem moich przyjaciół.
 • That was the day when I got to know my friends.
 • To jest ten dom, gdzie spędziłem moje dzieciństwo.
 • This is the house where I spent my childhood.
 • Kierowca, którego samochód pożyczyłeś, kupił nowy samochód.
 • The driver whose car you have borrowed has bought a new one.
 • Drzewa, które kiedyś były młode, są teraz stare.
 • The trees which used to be young are old now.
 • Oto przyczyna, dlaczego postanowiłem z Tobą porozmawiać.
 • It is the reason why I have decided to talk to you.
 • Sprzedaliśmy nasz samochód, ponieważ miał dziesięć lat.
 • We have sold our car because it was ten years old.
 • Franek ma nadzieję zdobyć kwalifikacje za dziesięć lat.
 • Frank hopes to get qualifications in a few years.
 • Gdybym postawił na swoim, nie pojechałbyś do Rzymu w ubiegłym miesiącu.
 • If I had had my own way you wouldn’t have gone to Rome last month.
 • Jak długo macie tą spokojną, pewną pracę?
 • How long have you got this quiet safe job?