Angielski tłumaczenia zdań odpowiedzi

Ćwiczenie Przetłumacz w pamięci lub na kartce następujące zwroty i wyrażenia. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij na pole z polskim słowami.
UWAGA!: Tłumaczenia na stronie są przykładowymi odpowiedziami. Czasami jest możliwe przetłumaczenie w inny sposób.
Potrzebujesz pomocy? Angielskie czasy
  • John made a lot of new friends at school.
  • I need to look this word up in the dictionary.
  • We are looking forward to our meeting.
  • You’ll have to solve the problem by yourself.
  • Don’t drop litter on the pavement.
  • First you have to take a written exam.
  • Excuse me, can you take a photo of us?
  • My sister has applied for a new job.
  • An accountant is a person who keeps financial records.
  • John has caught a glimpse of somebody in the garden.