Angielski tłumaczenia zdań ćwiczenia

Ćwiczenie Przetłumacz w pamięci lub na kartce następujące zwroty i wyrażenia. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi kliknij na pole z polskim słowami.
UWAGA!: Tłumaczenia na stronie są przykładowymi odpowiedziami. Czasami jest możliwe przetłumaczenie w inny sposób.
Potrzebujesz pomocy? Angielskie czasy
  • John zawarł dużo nowych znajomości at school.
  • I need to sprawdzić to słowo in the dictionary.
  • We are czekamy z niecierpliwością na our meeting.
  • You’ll have to rozwiązać problem by yourself.
  • Don’t nie śmieć / nie rzucaj smieci on the pavement.
  • First you have to zdać egzamin pisemny / podejśc do egzaminu pisemnego.
  • Excuse me, can you zrobić nam zdjęcie ?
  • My sister has ubiega się o nowa pracę.
  • An accountant is a person who prowadzi księgowość.
  • John has zauważył of somebody in the garden.