Angielskie przedimki odpowiedzi

Przedimki w języku angielskim to takie wyrazy jak a i an. Używa się ich przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które są policzalne.

Jeżeli rzeczownik rozpoczyna się od samogłoski, wówczas powinniśmy użyć przedimka a. Natomiast jeżeli rzeczownik rozpoczyna się od samogłoski, wówczas należy użyć przedimka an.

Należy jednak pamiętać, że zwracamy uwagę na to w jaki sposób wyraz wymawiamy a nie piszemy!

  • a waiter
  • a police officer
  • a doctor
  • a driver
  • a businessman
  • an actor
  • a teacher
  • an engineer
  • a student
  • a pilot