Article angielski ćwiczenia

Angielski articles. Wybierz poprawne przedimki. Znak x oznacza brak przedimka.
he lives in apartment in big city
he’s politician
I’m artist
in Bangkok
in Dubai
in Spain
in afternoon
in morning
in UAE
in UK