Być w liczbie pojedynczej ćwiczenie

Ćwiczenie

Wybierz właściwe formy czasownika być, aby uzupełnić następujące dialogi.

Potrzebujesz pomocy?

Odmiana czasownika być
A: Hello, you David?
B: Yes …
A: Hi, I Bob.
B: Hello, Bob. Nice to meet you!

A: What your name?
B: Hi, My name Bob Jackson, and I a student.

A: What your name, please?
B: Jan Kowalski.

A: Hi, I Martin. What your name?
B: My name Bob.

A: Hello, you Mr Bellini?
B: Yes, that right.

A: Hello, my name Peter Gregory.
B: Hi, I Tom Martin. Nice to meet you.

A: Are you Mr Adams?
B: No, I Mr Davis.