Ceny w języku angielskim odpowiedzi 1

 • £ 12.75
 • $ 15.99
 • € 50.88
 • £ 110
 • $ 14.25
 • € 5.20
 • 50p
 • $ 0.60
 • £ 5.20
 • € 12.20
 • twelve pounds seventy-five
 • fifteen dollars ninety-nine
 • fifty euros eighty-eight
 • a hundred and ten pounds
 • fourteen dollars twenty five
 • five euros twenty
 • fifty p
 • sixty cents
 • five pounds twenty
 • twelve euros twenty