Ceny w języku angielskim ćwiczenia 1

Dopasuj podane ceny z ich wymową w języku angielskim.
twelve pounds seventy-five
fifteen dollars ninety-nine
fifty euros eighty-eight
a hundred and ten pounds
fourteen dollars twenty five
five euros twenty
fifty p
sixty cents
five pounds twenty
twelve euros twenty