Czas Present Simple pytania ćwiczenia

Wybierz właściwe odpowiedzi aby uzupełnić następujące pytania w języku angielskim.