Czasownik modalny CAN angielski ćwiczenia

Uzupełnij następujące pytania w języku angielskim rozpoczynając je czasownikiem modalnym CAN i używając podanych wyrazów poniżej. Użyj osób wyszczególnionych na końcach zdań.
   change      go      listen      pay      play      take      use      close      make      write   
A our mobile phones here? we
B No, you can’t.
A by credit card here? we
B Yes, of course.
A photos here? we
B No, you cannot.
A home now? we
B Yes, it’s late.
A a computer game? we
B Yes, of course. You can use my laptop.
A dinner? you
B OK. What do you want?
A to a CD? we
B Yes. What music do you like?
A the window? you
B It’s cold.
A your name here, please? you
B Yes, of course.
A money here? we
B Yes, of course.