Czasownik modalny CAN - prezentacja

Wyraz CAN należy w języku angielskim do grupy czasowników modalnych. Jest on używany do wyrażania następujących funkcji:
1. Pozwolenie
You can park here. (Możesz parkować tutaj.)
You can smoke here (Możesz palić tutaj.)
2. Możliwość
I can visit you today. (Mogę odwiedzić ciebie dzisiaj).
3. Umiejętność
I can swim. (Umiem/Potrafię pływać.)
I can type. (Umiem pisać na maszynie do pisania.)
I can drive a car. (Umiem jeździć samochodem.)

Charakterystyczną cechą wszystkich czasowników modalnych jest to, że nie występuje po nich TO, gdy używamy po nich normalnego czasownika.
He can come to dinner tonight.

Gdy chcemy tworzyć zdania przeczące wówczas powinniśmy użyć słowo NOT bezpośrednio po czasowniku CAN. np.
I can't come to dinner tonight.
I cannot come to dinner tonight.