Czasowniki nieregularne ćwiczenia

Czasowniki nieregularne ćwiczenia. Napisz formy przeszłe podanych czasowników. Część z nich należy do czasowników nieregularnych a część do czasowników regularnych.
Present Past
have
go
leave
become
make
get
write
can
want
take
arrive
believe
steal
win
invented