Czasowniki nieregularne jezyk angielski

Uzupełnij następującą tabelką czasowników nieregularnych w języku angielskim.
Znaczenie Infinitive Past Simple Past Participle
1.wybierać
2.przychodzić
3.kosztować
4.ciąć
5.kopać (dół)
6.robić
7.rysować
8.śnić, marzyć
9.pić
10.kierować samochodem