Czasowniki regularne jezyk angielski

Napisz formy czasu przeszłego podanych czasowników regularnych w języku angielskim.
BezokolicznikCzas przeszły
believe
continue
cry
drop
hurry
marry
phone
stop
study
use