Czas angielskie ćwiczenia online

Ćwiczenie Wstaw podane czasowniki w nawiasach we właściwym czasie albo teraźniejszym lub przyszłym w języku angielskim. Potrzebujesz pomocy? Angielskie czasy
1. We manage somehow. (can) [present]
2. They few friends but many enemies. (have) [present]
3. He a new suit. (need) [present]
4. I stay as long as you wish. (may) [present]
5. They be crazy. (must) [present]
6. We meet him tomorrow. (shall) [future]
7. you solve this problem? (can) [present]
8. I no idea. (have) [present]
9. she ready? (be) [present]
10. You use this towel. (may) [present]