Daty po angielsku przykłady

Dopasuj podane sposoby czytania dat w języku angielskim z ich zapisem.
the twenty-second of September
the nineteenth of November
the eleventh of February
the fourth of May
the fifth of January
the twelfth of April
the twenty-first of July
the eighth of October
the third of June
the thirty-first of May