Godziny po angielsku ćwiczenia 2

Godziny po angielsku ćwiczenia. Aby rozpocząć ćwiczenie należy kliknąć wyraz NEXT a następnie podać jaka jest godzina opisana słownie. Aby sprawdzić odpowiedź należy ponownie klinknąć wyraz NEXT.
twenty five to two a.m.1.35
quarter past twelve12.15
twenty to seven a.m.6.40
twenty past 6 p.m.18.20
ten to five a.m.4.50
twenty past nine a.m.9.20
half past four4.30
half past eight p.m.20.30
twenty past five p.m.17.20
quarter to three2.45