Godziny po angielsku ćwiczenia

Wpisz podane godziny po angielsku używając wyłącznie cyfr w sposób podany w pierwszym przykładzie.
It’s one o’clock.1.00
It’s five past three.
It’s ten to seven.
It’s quarter past four.
It’s twenty past two.
It’s twenty-five to eight.
It’s half past seven.
It’s twenty-five to five.
It’s quarter past eleven.
It’s ten to two.