Język angielski przymiotniki

Ćwiczenie Utwórz przeciwstane przymiotniki w języku angielskim. Jeżeli chcesz sprawdzić z ilu liter składa się tworzony przymiotnik, kliknij w pole ze znakiem zapytania. Potrzebujesz pomocy? Przymiotniki
1. absent
2. ancient
3. beautiful
4. black
5. blunt
6. bold
7. bright
8. clean
9. contemporary
10. damp
11. deep
12. different
13. distant
14. fair
15. false
16. guilty
17. horizontal
18. permanent
19. rough
20. simple