Język angielski przyimki ćwiczenia

Wybierz właściwe przyimki aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim.
1. I particularly remember my first day secondary school.
2. It's very clear my memory.
3. She took a video camera and filmed me.
4. I was working a ski resort Yugoslavia.
5. I saw this woman standing the other side of the room.
6. I really wanted to go up and speak her.
7. Do you feel like going a walk?
8. How do you feel our new boss?
9. Do you feel like a rest your journey?
10. I slept a lot the plane.