Język angielski zwroty i wyrażenia ćwiczenia 2

Dopasuj następujące wyrażenia aby utworzyć prawidłowe zwroty w języku angielskim.
to rent
to kiss a person
to study at
to wait
to play
to study
to make
to ask for
a topic of
to break