Kolejność przysłówków częstotliwości w angielskim - prezentacja

Przysłówki częstotliwości w języku angielskim można uszeregować według następującej skali.

Angielskie przysłówki częstotliwości
Przysłówki częstotliwości w języku angielskim
Przysłówki Znaczenie
always zawsze
almost always
nearly always
prawie zawsze
prawie zawsze
normally
regularly
usually
normalnie
regularnie
zwykle, zazwyczaj
frequently
often
często
często
sometimes
occasionally
czasami
okazjonalnie
hardly ever
rarely
scarcely ever
seldom
rzadko kiedy
rzadko
rzadko kiedy
rzadko
never nigdy