Liczba mnoga angielskich rzeczowników ćwiczenia

Napisz następujące angielskie rzeczowniki w liczbie mnogiej. Zwróć uwagę na te rzeczowniki, które tworzą nieregularną liczbę mnogą w języku angielskim.
Liczba pojedynczaLiczba mnoga
a bottle
a family
a city
a sweet
a man
a child
a watch
a sportsman
a niece
a key