Miesiące po angielsku skróty ćwiczenie

Dopasuj skróty miesięcy w języku angielskim z ich pełnymi nazwami.
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC