Nauka słówek z angielskiego o podróżowaniu ćwiczenia

Wybierz właściwe wyrazy aby utworzyć poprawne wyrażenia w języku angielskim.
a return
the platform
the arrival
the ticket
the boarding
the crowded
an overhead
an aisle
a flight
hand
flight
CAPITAL