Odmiana czasownika być po angielsku


UWAGA: W języku angielskim przeważnie używa się skróconych form. Pełne formy używane są w pismach formalnych i urzędowych. W mowie potocznej zdecydownie najczęściej używane są formy skrócone. Formy pełne mogą być użyte na przykład w sytuacji gdy nasz rozmówca nie zrozumiał co powiedzieliśmy i chcemy w sposób jasny i wpełni zrozumiały powtórzyć naszą wcześniejszą wypowiedź. Wówczas możemy użyć pełnych form. Pełne formy są również używane w krótkich odpowiedziach, pytaniach i gdy chcemy położyć nacisk na formę czasownika "być".

Odmiana czasownika być po angielsku
Polski Angielski "to be" Skrócona forma Znaczenie
ja I am I'm ja jestem
ty you are you're ty jesteś
on he is he's on jest
ona she is she's ona jest
ono / to it is it's to jest