Pisanie daty po angielsku

Napisz następujące daty w języku angielskim w taki sposób w jaki mówimy je. Pamiętaj, aby stosować liczebniki porządkowe z właściwą końcówką, a także nazwy miesięcy rozpoczynające się od dużej litery.
PiszemyMówimy
19/11the
11/2the
4/5the
5/1the
22/9the
12/4the
21/7the
8/10the
3/6the
31/5the