Podstawowe słówka z angielskiego

Podstawowe slowka z angielskiego. Wybierz wyrazy, które NIE PASUJA do podanych czasowników.