Present Simple budowa zdania

Present simple budowa zdania. Wybierz prawidłowe odpowiedzi.