Present simple zdania przeczące

Wybierz właściwe formy aby utworzyć zdania przeczące w języku angielskim pasujące do podanych zdań z lewej strony.
I work in an office.I work in an office.
She lives in England.She live in England.
We study Spanish.We study Spanish.
He watches BBC. He watch BBC.
I go to the theatre.I go to the theatre.
They drink beer.They drink beer.
I have two brothers.I have two brothers.
She has one sister.She have one sister.
I speak Japanese.I speak Japanese.
She studies English. She study English.