Present simple zdania

Wybierz właściwe czasowniki aby uzupełnić podane zdania w języku angielskim. Pamiętaj aby w trzeciej osobie liczby pojedynczej użyć właściwych form podanych czasowników.
   eat      has      live      open      read      study      teach      want      watch      work   
I don’t BBC.
She doesn’t in France.
He in a factory. He’s a factory worker.
She English. She’s a student.
They magazines.
She small children.
You don’t fish.
He two brothers.
Does he tea or coffee?
The restaurant doesn’t at the weekend.