Przyimki czasu angielski

Używamy następujących zwrotów w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości.

Przyimek Kontekst Przykłady
at godzina
dwa / trzy dni
at 10.15 / at seven o'clock
at Easter / at Christmas
on dzień
data
on Sunday
on December 31st
in miesiąc
pora roku
rok
dekada
wiek
in January / in December
in winter / in spring
in 1989
in the 1990s
in the twenty-first century

Należy pamiętać, że nie używamy żadnego przyimka z last i yesterday.
We went there last year / yesterday.

Używamy ago, aby pokazać jak dawno temu coś się wydarzyło.
I bought my car two years ago.

Należy pamiętać, że nie używamy ago bezpośrednio po określeniu zawierającym the.
I went on holidays in the summer.