Przyimki język angielski cwiczenie

Ćwiczenie Wybierz właściwe prepositions in, on, of, to, with aby uzupełnić zdania w języku angielskim poniżej. Potrzebujesz pomocy? Przyimki
1 He's afraid dogs.
2 The car is fire.
3 She's interested science.
4 I'm fed up the weather.
5 She's married a footballer.
6 'Can I help you?' 'Oh, thank you. That's very nice you.'
7 Sarah isn't interested sport.
8 'Why don't you like him?' 'Because I'm afraid him.'
9 I like her very much. She's always very kind me.
10 We didn't go to the football match, but we watched it television.