Przymiotniki dzierżawcze ćwiczenie

Ćwiczenie

Wybierz przymiotniki dzierżawcze odpowidające zaimkom osobowym użytym na początku zdania.

Potrzebujesz pomocy?

Przymiotniki dzierżawcze
I’m a student and it’s book.
You’re a student and it’s book.
He’s a student and it’s book.
She’s a student and it’s book.