Przymiotniki dzierżawcze po angielsku


Dzięki zaimkom dzierżawczym jesteśmy wstanie pokazać do jakiej osoby lub rzeczy określony przedmiot należy. Tabelka poniżej pokazuje jakie zaimki dzierżawcze są stosowane w języku angielskim w liczbie pojedynczej. Trzeba pamiętać, że po zaimku należy użyć rzeczownika.

Zaimki dzierżawcze po angielsku
Polski Angielski Przykład Znaczenie
mój my It's my book. To jest moja książka.
twój your It's your book. To jest twoja książka.
jego his It's his book. To jest jego książka.
jej her It's her book. To jest jej książka.
'czegoś' its It's its book.