Przymiotniki dzierżawcze i zaimki osobowe ćwiczenie

Ćwiczenie

Wybierz właściwe zaimki dzierżawcze / osobowe lub odpowiednie formy czasownika, aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim.

Potrzebujesz pomocy?

Przymiotniki dzierżawcze