Przysłówki częstotliwości w angielskim ćwiczenia

Uzupełnij następujące zdania wyrazami umieszczonymi poniżej. Użyj także przysłówków częstotliwości, które są umieszcone na końcu zdań. Pamiętaj o właściwej kolejności przysłówków a także od odpowiedniej formie dla trzeciej osoby liczby pojedynczej.
   do      get      drink      eat      speak      go      watch      finish      have      make   
She coffee in the evening. never
My brother up early. always
He meat for dinner. never
Tom to the cinema. sometimes
My wife work at 6 p.m. usually
We housework at the weekend. always
My wife dinner in the evening. usually
They lunch at home. usually
I English at work. never
We TV in the evening. sometimes