Pytania w języku angielskim ćwiczenia

Wpisz brakujące wyrazy do podanych pytań w języku angielskim. Użyj wyrazów poniżej. Czasami jeden wyraz może być użyty więcej niż jeden raz.
   How      How much      How old      What      What time      Where      Who   
A: are you? B: I’m fine thanks.
A: is your brother? B: He’s 25.
A: is that boy? B: Oh, that’s my nephew.
A: do your parents live? B: In London.
A: is the Oxford train? B: At 4.45.
A: is this computer? B: $900.
A: do you like doing at the weekends?
A: can I get to the city centre? B: You can walk.
A: do you think of road safety.
A: do you spell this word? B: N I E C E.