Pytania angielski szyk wyrazów ćwiczenia 1

Uporządkuj następujące wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdanie w języku angielskim.