Pytania angielski szyk wyrazów ćwiczenia 10

Uporządkuj następujące wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdanie w języku angielskim.