Pytania angielski szyk wyrazów ćwiczenia 4

Uporządkuj następujące wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdanie w języku angielskim.