Pytania angielski szyk wyrazów ćwiczenia 5

Uporządkuj następujące wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdanie w języku angielskim.