Pytania angielski szyk wyrazów ćwiczenia 7

Uporządkuj następujące wyrazy aby utworzyć prawidłowe zdanie w języku angielskim.